ادامه مطلب...

بازی های هفته هفدهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با تساوی پر گل آاس رم و اینترمیلان و تداوم صدرنشینی آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته شانزدهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با شکست اینترمیلان و  پیروزی یوونتوس مقابل آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته پانزدهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی پر گل اینترمیلان و یوونتوس و تداوم صدرنشینی آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته چهاردهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با شکست سنگین یوونتوی مقابل فیورنتینا و پیروزی آث میلان مقابل لاتزیو به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته سیزدهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با شکست سنگین آاس رم مقابل آتالانتا و تداوم صدرنشینی آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته دوازدهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با توقف یوونتوس و آث میلان و پیروزی اینترمیلان مقابل ناپولی به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته یازدهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی یوونتوس و اینترمیلان و توقف آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته دهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی یوونتوس مقابل تورینو و پیروزی آث میلان مقابل سامپدوریا به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته نهم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی یوونتوس و تداوم صدرنشینی آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته هشتم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی یوونتوس و تداوم صدرنشینی آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته هفتم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با توقف یوونتوس مقابل لاتزیو و ادامه صدرنشینی آث میلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته ششم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی یوونتوس و توقف اینترمیلان به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته پنجم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با توقف مجدد یوونتوس و تساوی پر گل آث میلان و آاس رم  به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته چهارم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی آث میلان مقابل اینترمیلان و توقف یوونتوس به پایان رسید.

ادامه مطلب...

بازی های هفته سوم سری آ ایتالیا فصل 2020/21 با پیروزی آث میلان و توقف اینترمیلان مقابل لاتزیو به پایان رسید.

est2

برنامه بازی های این هفته

جدول سری آ ایتالیا

جدول و برنامه لیگ برتر ایران

جدول و برنامه لیگ جزیره

جدول و برنامه لالیگا اسپانیا

جدول و برنامه بوندسلیگا آلمان

جدول و برنامه سری آ ایتالیا

جدول و برنامه لیگ قهرمانان اروپا

جدول و برنامه لیگ اروپا

آخرین اخبار

اختصاصی خارجی

اختصاصی داخلی

00906123