ادامه مطلب...

در هفته سی ام و پایاتی لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم نونهالان پارس پایتخت پیروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و نهم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم نونهالان اسپاد الوند متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و هشتم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم نونهالان سایپا به پیروزی رسید.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و هفتم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم نونهالان کیا متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و ششم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم نونهالان حامی پبروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و پنجم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم نونهالان ایرانمهر  پبروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و چهارم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم نونهالان پیکان پبروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و سوم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم نونهالان دوستی مهر شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و دوم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم نونهالان آریا پارس متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و یکم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم نونهالان توانا شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیستم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم نونهالان پیروزی(پرسپولیس) متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته نوزدهم لیگ نونهالان 1402، تیم فوتبال نونهالان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم نونهالان مهریاران حافظ به پیروزی رسید.

استقلال نیوز کانال رسمی

جدول و برنامه لیگ برتر ایران

لیگ ایران

جدول و برنامه لیگ جزیره

لیگ جزیره

جدول و برنامه لالیگا اسپانیا

لالیگا

جدول و برنامه بوندسلیگا آلمان

بوندسلیگا

جدول و برنامه سری آ ایتالیا

ایتالیا

جدول و برنامه لیگ قهرمانان اروپا

آرشیو و جدول لیگ قهرمانان اروپا

جدول و برنامه لیگ اروپا

آرشیو

آخرین اخبار