ادامه مطلب...

در هفته سی ام و پایانی لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم جوانان المپیک اندیشه پیروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و نهم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم جوانان انرژی پیشرو  پیروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و هشتم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم جوانان آریو مهر پیروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و هفتم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم جوانان پیام(پیروزان تکین) متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و ششم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم جوانان نارنجی پوشان کوهسار شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و پنجم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم جوانان توانا شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و چهارم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم جوانان پاس قوامین پیروزشد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و سوم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم جوانان پارسیان جوان پیروزشد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و دوم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم جوانان پیروزی(پرسپولیس) متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و یکم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم جوانان اکباتان پارس مغلوبشد.

ادامه مطلب...

در هفته بیستم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود تیم جوانان کیا متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته نوزدهم لیگ جوانان 1402، تیم فوتبال جوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود تیم جوانان پیکان شکست سنگینی متحمل شد.

استقلال نیوز کانال رسمی

جدول و برنامه لیگ برتر ایران

لیگ ایران

جدول و برنامه لیگ جزیره

لیگ جزیره

جدول و برنامه لالیگا اسپانیا

لالیگا

جدول و برنامه بوندسلیگا آلمان

بوندسلیگا

جدول و برنامه سری آ ایتالیا

ایتالیا

جدول و برنامه لیگ قهرمانان اروپا

آرشیو و جدول لیگ قهرمانان اروپا

جدول و برنامه لیگ اروپا

آرشیو

آخرین اخبار