ادامه مطلب...

در هفته سی ام و پایانی لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود نوجوانان کیانمهر نوین پایتخت متوقف شد. 

ادامه مطلب...

در هفته بیست و نهم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود نوجوانان پیکان متوقف شد. 

ادامه مطلب...

در هفته بیست و هشتم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود نوجوانان توانا شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و هفتم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود نوجوانان پیروزی(پرسپولیس) متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و ششم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود نوجوانان احسان ری شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و پنجم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود نوجوانان پیروزان تکین متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و چهارم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود نوجوانان کیا مغلوب شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و سوم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود نوجوانان پارسیان جوان پیروز شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و دوم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود نوجوانان نارنجی پوشان کوهسار متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته بیست و یکم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود نوجوانان حامی شکست خورد.

ادامه مطلب...

در هفته بیستم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میهمان خود نوجوانان سایپا متوقف شد.

ادامه مطلب...

در هفته نوزدهم لیگ برتر نوجوانان 1402، تیم فوتبال نوجوانان استقلال(تاج) مقابل میزبان خود نوجوانان مقاومت مغلوب شد.

استقلال نیوز کانال رسمی

جدول و برنامه لیگ برتر ایران

لیگ ایران

جدول و برنامه لیگ جزیره

لیگ جزیره

جدول و برنامه لالیگا اسپانیا

لالیگا

جدول و برنامه بوندسلیگا آلمان

بوندسلیگا

جدول و برنامه سری آ ایتالیا

ایتالیا

جدول و برنامه لیگ قهرمانان اروپا

آرشیو و جدول لیگ قهرمانان اروپا

جدول و برنامه لیگ اروپا

آرشیو

آخرین اخبار